خدا

ﮐﺎﺵ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﻭﯾﻢ  ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺭﻭﯾﺶ ﺧﺪﺍ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ: “ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﻫﺎ”
/ 0 نظر / 34 بازدید
آبان 96
2 پست
اسفند 92
17 پست
مهر 90
4 پست
مرداد 90
47 پست
خدا
3 پست
عشق
23 پست
طنز
7 پست
تولد
1 پست
تنهایی
5 پست
عکس
1 پست
قلب
1 پست
زخم
1 پست
دل_تنگی
11 پست
گریه
1 پست
بغض
1 پست
غربت
1 پست
شیطان
1 پست
دوری
2 پست
روزگار
1 پست
زندگی
7 پست
خیال
1 پست
شعر
3 پست
مهدی(عج)
3 پست
مناجات
4 پست
انتظار
1 پست
اجتماعی
7 پست
ازدواج
3 پست
نکته_ها
2 پست
اس_ام_اس
2 پست
جک
1 پست
هوس
1 پست
نفرت
2 پست
تاسف
1 پست