تعهد

دیدند که در خلوت خود می خوردیم

شلاق و تشر زدند و ما هی خوردیم

دادیم تعهد که به می لب نزنیم

دیگر پس از آن همیشه با نی خوردیم

/ 0 نظر / 38 بازدید