آنچه در زندگی فهمیده ام

Ø    فهمیده ام که هیچ وقت نباید وقتی دستت تو جیبته روی یخ راه بری . 12 ساله

 

Ø    فهمیده ام که نباید بگذاری حتی یک روز هم بگذرد بدون آنکه به زنت بگویی " دوستت دارم" .  61 سال.........

    فهمیده ام که اگر عاشق انجام کاری باشم ، آن را به نحو احسن انجام می دهم . 48 ساله

 

Ø    فهمیده ام که وقتی گرسنه ام نباید به سوپر مارکت بروم .  38 ساله

 

Ø    فهمیده ام که می شود دو نفر دقیقا به یک چیز نگاه کنند ولی دو چیز کاملا متفاوت ببینند.   20 ساله

 

Ø    فهمیده ام که وقتی مامانم میگه " حالا باشه تا بعد " این یعنی " نه"  .    7 ساله

 

Ø    فهمیده ام که من نمی تونم سراغ گردگیری میزی که آلبوم عکس ها روی آن است بروم و مشغول تماشای عکس ها نشوم.  42 ساله

 

Ø    فهمیده ام که بیش تر چیزهای که باعث نگرانی من می شوند  هرگز اتفاق نمی افتند . 64 ساله

 

Ø    فهمیده ام که وقتی مامان و بابا سر هم دیگه داد می زنند ، من می ترسم .  5 ساله

 

Ø    فهمیده ام که اغلب مردم با چنان عجله و شتابی به سوی داشتن یک " زندگی خوب" حرکت  می کنند که از کنار آن رد می شوند .  72 ساله

 

Ø    فهمیده ام که وقتی من خیلی عجله داشته باشم ، نفر جلوی من اصلا عجله ندارد . 29 ساله

 

Ø    فهمیده ام که بیشترین زمانی که به مرخصی احتیاج دارم زمانی است که از تعطیلات برگشته ام . 38 ساله

 

Ø     راستی شما چی از زندگی فهمیده اید ؟
لطفا یک جمله به این جملات اضافه کنید و برای دوستانتان نیز ارسال کنید

/ 0 نظر / 5 بازدید