دل تنگی هایی از عشق

دل تنگی هایـ...عاشقانه

 

عمر من قد نمیدهد
به سفرت بگو کوتاه بیاید

 

==========

 

رد پاهایم را پاک می کنم
به کسی نگویید
من روزی در این دنیا بودم.
خدایا
می شود استعـــــفا دهم؟!
کم آورده ام ...!

 

==========

من کویر خسته ام تویی نم نم بارون
دلم برات تنگ شده کجائی ای مهربون . .

 

==========

 

این روزها
آب وهوای دلم آنقدر بارانی ست
که رخت های دلتنگیم را
فرصتی برای
خشک شدن نیست

 

==========

همیشــــــــه از آمدن ِ نــ بر سر کلمات مـیترسیــدَم !
نـ داشتن ِ تو ...

نـ بودن ِ تو ...

نـ ماندن ِ تو ...
.
.
.
کــاش این بــار حداقل دل ِ واژه برایـــــم  میسوخت
و خبــری مـیداد از
نـ رفتن ِ تـــو ..

 

==========

 

کاش میدانستی
لحظه هایم
بی تو تنهاست....

==========

امید وصــل تـــو نگذاشت تا دهـــم جان را
وگـــر نه روز فراق تـــو مردن آســـان بود

 

==========

" بند بند وجودم
بـه بند بند وجود تــو بستــه است
با این همه بنــد
چه قـــــــــدر از هم دوریـــــــ ــــ ـم" ..

==========

هوایت که به سرم می زند
دیگر در هیچ هوایی،
نمی توانم نفس بکشم!
عجب نفس گیر است
هوایِ بی توئی!

 

==========

 

میدانی تنهایی کجایش درد دارد !!؟
انکارش ... 

==========

 

انگـــار
آخرین سهـــــــــــم ما از هم
همین سکوت اجباری سـت ـ ..

 

==========

 

در بدرقــــــه چشمان تو نمیتوان غربت را فراموش کرد و
کوچــــــه سرارسر میشود از وداعی عاشقانــــه...

 

==========

دلِ سبــــــزم را گــــــــــــره زد ..
و رفت تا بـــــــه آرزوهـــایش برســــد ..

 

==========

 

گـل یا پــوچ؟
دستت را باز نکن، حســم را تباه مکــن
بگذار فقط تصــــــور کنم ..
که در دستانت برایـــم کمی عشق پنهـــان است ..

 

==========

 

" تـــو "
دو حرف بیشتر نیســـت ،
کلمه ی کـــوتاهی
کــــه برای گفتنش ..
جانم به لب رسید و
ناتمــــــام ماند ..*

========== 

حمـاقـت کـه شاخ و دم نــدارد!
حمـاقـت یـعنـی مـن کـه
اینقــدر میــروم تـا تـو دلتنـگ ِ مـن شـوی!
خـبری از دل تنـگـی ِ تـو نمـی شود!
برمیگردم چـون
دلـتنـگـت مــی شــوم!!!

 

==========

 

در جستجوی تو چشمانم از نفس افتاد ،
در کجای جغرافیای دلت ایستاده ام که خانه ام ابری است ،
همیشه دلتنگ توام ...

========== 

امشب بازهم پستچی پیر محله ی ما نیومد
یا باید خانه مان را عوض کنم
یا پستچی را
تو که هر روز برایم نامه می نویسی .... مگه نه ؟!!

 

 

 

/ 0 نظر / 94 بازدید