غروب

غروب همیشه 

غم آلود و حزن انگیزه...

اینقدر، که پرنده ها به آشیانه هاشون برمیگردند، بعضی ازگلها، گلبرگهای خودشونو میبندند،

پروانه ها خودشونو لابلای گلها پنهان میکنند و خلاصه هر جنبنده ای میره تو لاک تنهایی خودش..

اینطور نیست!؟

/ 0 نظر / 4 بازدید