گل بارون زده

گل بارون زده ی من، گل یاس نازنینم

میشکنم، پژمرده میشم، نذار اشکاتو ببینم

تا همیشه تو رو داشتن، داشتن تمام دنیاست

از تو و اسم  تو گفتن، بهترین همه حرفاست

با تو، با تو، اگه باشم، وحشت از مردن ندارم

لحظه هام پر میشه از تو، وقت غم خوردن ندارم

/ 0 نظر / 12 بازدید