حس غریبانه

همه فکر میکنند 

تنها بودن شما را غریب میکند؛

اما این صحیح نیست...!

گرفتار فردی بی لیاقت بودن

غریبانه ترین حس دنیاست...

/ 0 نظر / 10 بازدید